top of page
Anchor 1
Chat Bubble

مهارت های اجتماعی

مهارت های اجتماعی مجموعه توانمندی هایی هستند که منجر به موفقیت فرد در زندگی اجتماعی می گردد.

هرکودک برای آنکه بتواند خود را با جامعه ای که در آن زندگی می کند سازگار تر نماید لازم است که مهارت های اجتماعی مختلف را بیاموزد که از یک ارتباط و مکالمه ساده آغاز و تا پیچیده ترین رفتارها و تعاملات مانند فرآیند حل مسئله و تعارضات را در بر می گیرد

Stack of Books

ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی

ارزیابی بر اساس علائم و نشانه های مختلف می تواند به کودک و نوجوان کمک کند که سطوح مختلف رشد مانند سطح شناختی، عاطفی ، هیجانی، اجتماعی بازی ها و مهارت های استقلال فردی شناسایی و برنامه ریزی لازم برای رفع آنها صورت بگیرد

Gradient Abstract Shapes

مشاوره

مشاوره جریانی پویا و فعال بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع نه تنها شیوه برقراری ارتباط با دیگران را می آموزد، بلکه شیوه های درست ارضاء نیازها را یاد گرفته و با احساسات و اطلاعات عمیق و وسیع در رابطه با خودش آگاه می شود

BAZI DARMANI
Blue Abstract

کلاس های تخصصی

از آنجایی که تمام رفتارها و حرکات، یادگیری ها و هیجانات، عواطف و گاهی شیوه بروز آنها، ریشه در مغز و عملکرد آن دارد، تاکید این موسسه بر ترمیم، اصلاح و هماهنگی بهتر نیمکره های مغز، افزایش یادگیری و رفع مشکلات در کودکان است

Shades of Blue

بازی درمانی

بازی درمانی نوعی مشاوره و یا روان درمانی است که از طریق آن می توان به ارزیابی پیشگیری و یا درمان چالش های روانی-اجتماعی و رفتاری کودک استفاده کرد

در این موسسه بازی درمانی به شکل های زیر ارائه می گردد

 .

Statue

فعالیت های هدفمند بعد از مدرسه

کلیه فعالیت هایی که درکلاسهای این موسسه صورت می گیرد با هدف افزایش توانمندی های هوشی، حرکتی، ارتباطی و آموزشی است که بر مبنای تکنیک های خلاقانه وتخصصی انجام می پذیرد

madrese
Flower

آموزش قبل از مدرسه

در این بخش، کودکان در زمینه های حرکتی، شناختی، ارتباطی، اطلاعات عمومی و کلیه پیش نیازهایی که برای ورود به مدرسه ضروری است، آماده می گردند

bottom of page