top of page
 • Writer's picturesh sh

اتیسم چیست؟

اتيسم چيست ؟ آرمان پسري 6 ساله است که از طرف پزشک متخصص اطفال جهت بررسي به روانپزشک اطفال معرفي شده است . والدين اظهار مي کنند که کودک تا سن یک و نیم سالگي از نظر گردن گرفتن ، نشستن و راه رفتن کاملاً طبيعي، ولي شروع تکلم با تأخير بوده است . در حدود ۲سالگي خانواده متوجه پسرفت تکلمي کودک شده اند بطوريکه کلمات قبلي را استفاده نمي کرده و يا نابجا و غلط استفاده مي کرده است . در حال حاضر در برقراري روابط با همسالان مشکل دارد و قادر به دوست يابي نيست . هنگام حضور در مهدکودک بصورتي رفتار ميکند که گویی هيچکس در کلاس حضور ندارد . تماس چشمي محدود است و يا به جایی خيره مي شود . در مقابل رفتار محبت آميز والدين واکنش نشان نمي دهد . در خانه بيشتر در خودش است و به نظر مي رسد در دنياي خيالي خودش سيرمي کند . کلمات و جملات ديگران را بدون درک مفاهيم تکرار ميکند و گاه عبارات شنيده شده فعلي را تکرار مي کند . کمتر از ضمير من استفاده مي کند و خودش را به نام صدا مي کند . مفاهيم و دستورات را درک نمی کند و توجه و تمرکز خيلي کم است، بطوريکه کوچکترين محرک محيطي موجب حواس پرتي در او مي شود . حرکات تکراري دارد، مثلاً مدتها با چرخ ماشين اسباب بازي اش سرگرم مي شود و يا ساعتها کليد برق را روشن و خاموش مي کند و يا با دکمه هاي کنترل تلويزيون بازي مي کند . علاقه خاصي به وسايل مکانيکي دارد مثلاً حرکت پنکه ، ماشين لباسشوئي و يا صداي جاروبرقي توجه او را جلب مي کند . از طرف ديگر به آگهي هاي تبليغاتي علاقه خاص نشان مي دهد و ريتم کلام و آهنگها را بصورت طوطي وار تکرار ميکند . گاهي اوقات دستش را در وضعيت غيرعادي نگه ميدارد و يا مرتب با دست به صورتش ضربه مي زند . مدتها درگير تکان خوردن ، چرخيدن و … مي شود . عادات خاصي دارد مثلاً در خانه از مسير مشخصي حرکت مي کند . با اسباب بازيهايش درست بازي نمي کند . مثلاً با ترتيب معين آنها را در رختخوابش مي چيند، بطوريکه خلاف آن موجب نگران شدن او مي گردد . از طرف ديگر در بررسيهاي آزمايشگاهي ، نوار مغزي و سي تي اسکن مغزي انجام شده مورد خاصي نشان داده نشده است. با توجه به تاريخچه ، ارزيابي روانشناسي و روانپزشکي ، کودک مبتلا به اختلال اتيسم است . اتيسم چيست ؟ اتيسم نوعي اختلال رشدي است که با رفتارهاي ارتباطي و کلامي غيرطبيعي مشخص مي شود . علائم اين اختلال در سه سال اول زندگي بروز مي کند . علت اصلي اختلال ناشناخته است و در پسران شايعتر از دختران است. وضعيت اقتصادي ، اجتماعي ، سبک زندگي و تحصيلات والدين نقشي در بروز اتيسم ندارد . اين اختلال بر رشد طبيعي مغز در حيطه تعاملات اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي تأثير مي گذارد . کودکان و بزرگسالان مبتلا به اتيسم در ارتباط کلامي و غيرکلامي ، تعاملات اجتماعي و فعاليتهاي مربوط به بازي مشکل دارند . اين اختلال ارتباط با ديگران و دنياي خارج را براي آنان دشوار مي سازد . در بعضي موارد رفتارهاي خودآزارانه و پرخاشگري وجود دارد . در اين افراد حرکات تکراري ( دست زدن ، درجاپريدن، دور خود چرخیدن، سرپنجه راه رفتن ) و يا مقاومت در مقابل تغيير ديده مي شود و ممکن است در حواس بينائي ، شنوائي ، لامسه ، بويايي و چشايي نيز حساسيت هاي غيرمعمول نشان دهند . هسته مرکزي مشکل در اتيسم ، اختلال در ارتباط است . پنجاه درصد کودکان اتيستيک قادر نيستند از زبان خود به عنوان وسيله اصلي برقراري ارتباط با سايرين استفاده نمايند . عدم بکاربردن ضمير « من » از ويژگيهاي کلامي اين کودکان است . از مسايل ديگر تکلمي تکرار کلمات و جملات اطرافيان است . * علت اتيسم چيست ؟ اتيسم يک ناتواني طولاني مدت است که منجر به اختلال عملکرد عصبي – رواني در فرد مي شود . گر چه اتيسم عارضه نادري است اما شيوع اتيسم حتي تا ۲۰ مورد در هر ۱۰۰۰۰ تولد زنده مي رسد . اگر چه علت اصلي کاملاً شناخته شده نمي باشد اما در سالهاي اخير تحقيقات و مطالعات زيادي در اين زمينه صورت گرفته است . تحقيقات تأکيد زيادي بر منشاء زيست شناختي و عصب شناختي در مغز دارد . در بسياري از خانواده ها سابقه اتيسم و يا اختلالات مربوط به ان وجود داشته است که مسائل مربوط به ژنتيک و ايمنی شناسي در بحث سبب شناسي را مطرح مي نماید . تابحال ژن خاصي که مربوط به اتيسم باشد شناخته نشده است و پژوهشگران در مورد نقش ژنتيک در علت شناسي اتيسم اختلاف نظر دارند اما عده اي از آنها ترکيب چندين ژن را بعنوان علت اختلال مطرح مي کنند . چندين نظريه درباره اتيسم مطرح شده که هيچ يک به طور دقيق به اثبات نرسیده است . * علائم اتيسم چيست ؟ بطور معمول افراد مبتلا به اتيسم حداقل نیمی از علائمي را که در زيرعنوان شده است ، نشان ميدهند . اين نشانه ها از خفيف تا شديد متغير هستند . در موقعيتهايي کاملاً متفاوت رفتارهايي که با سن کودک تطابق ندارد مشاهده مي گردد .

 • اصرار به يکساني داشته و در مقابل تغيير مقاوم هستند .

 • مشکلات شديد تکلمي دارند .

 • در بیان نيازها مشکل دارند و بجاي استفاده از کلمات از اشارات و حرکات استفاده ميکنند .

 • کلمات و جملات ديگران را تکرار مي کنند .

 • خنده و گريه بي دليل داشته و بدون علت مشخص نگران و مضطرب مي شوند .

 • قشقرق به پا مي کنند و براي دلائلي که براي ديگران آشکار نيست شديداً پريشان مي شوند .

 • قادر نيستند با دیگران و همسالان ارتباط برقرار کنند .

 • دوست ندارند در آغوش گرفته شوند و يا ديگران را در بغل گيرند .

 • تماس چشمي ندارند يا تماس آنها اندک است .

 • به روش آموزش معمول پاسخ نمي دهند .

 • با اسباب بازي درست بازي نمي کنند .

 • چرخيدن و تاب خوردن را خيلي دوست دارند .

 • احساس درد کمتر يا بيشتر از حد دارند .

 • از خطرات نمي ترسند .

 • پرتحرک يا کم تحرک هستند .

 • نسبت به اطرافيان واکنش عاطفي نشان نمي دهند .

 • به صحبتها و يا صداها پاسخ نمي دهند بطوريکه بنظر مي آيد ناشنوا هستند . اگر چه حس شنوايي سالم است.

 • حافظه قوی در برخی چیزها از خود نشان می دهند مانند مسیرها، چهره ها، آرم ها، اعداد و حروف و …

 • در برخي از کودکان اتيستيک توانائيهاي خاص وجود دارد مثل خواندن از بدو تکلم، یادگیری چند زبان بدون آموزش، نقاشی های پیشرفته و …

باورهاي غلط درباره اتيسم : 1. کودکان مبتلا به اتيسم هرگز ارتباط چشمي برقرار نمي کنند . 2. کودکان مبتلا به اتیسم همیشه از جمع گریزانند. 3. کودکان مبتلا به اتيسم صحبت نمي کنند . 4. کودکان اتيستيک قادر به نشان دادن محبت خود نيستند . 5. اتيسم يک بيماري رواني است . 6. منظور از پيشرفت اين کودکان يعني اينکه کاملاً شفا يابند . 7. کودکان مبتلا به اتيسم نمي توانند به ديگران لبخند بزنند . 8. کودکان اتيستيک تماس جسمي محبت آميز برقرار نمي کنند . ما ميدانيم که اين کودکان تحريکات حسي را به گونه اي متفاوت درک مي کنند که موجب اشکال در ابراز محبت و برقراري ارتباط عاطفي در آنها مي گردد . درصورتی که اين کودکان نه تنها مي توانند محبت کنند بلکه اگر آنها را باور کنيم و به آنها احساس امنیت و عشق را انتقال دهیم، قادر به داد و ستد عاطفي هستند . تعدادي از روشهاي درماني – توانبخشي شامل موارد زير هستند : • دارو درماني • رفتار درماني • گفتار درماني + مداخلات رشدی و رفتاری فشرده زودرس:

 • مدل لوواس

 • مدل دنور

 • آموزش والد

+رویکردهای مهارت های اجتماعی +مداخلات رفتاری و درمان شناختی- رفتاری (CBT ) + مداخلات مربوط به علائم همراه در اتیسم ( مانند اضطراب، بیش فعالی و …) مانند نوروفیدبک +مداخلات آموزشی:

 • TEACCH

 • رویکرد استفاده از کامپیوتر

 • دارودرمانی

 • طب جایگزین ( CAM) مانند موسیقی درمانی، یوگا، ویتامین درمانی
6 views0 comments

Comments


bottom of page