top of page

ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی

  • PARADISE LIFE ACADEMY

Service Description

ارزیابی بر اساس علائم و نشانه های مختلف می تواند به کودک و نوجوان کمک کند که سطوح مختلف رشد مانند سطح شناختی، عاطفی ، هیجانی، اجتماعی بازی ها و مهارت های استقلال فردی شناسایی و برنامه ریزی لازم برای رفع آنها صورت بگیرد


Contact Details

  • 305-1124 Lonsdale Ave, North Vancouver, BC, Canada


bottom of page